Beelddenken

Kinderen die een grote voorkeur hebben voor het visuele denken (beelddenken) hebben het vaak moeilijk op school. Het leren gaat moeizaam en er ontstaan specifieke (leer)problemen op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Vaak geen onwil, maar onmacht. Het visuele leersysteem van deze kinderen sluit niet aan bij de talige manier van lesgeven op school. 

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken (IOOB)

Het op tijd signaleren van de denkvoorkeur van een kind bij leerproblemen is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het tiende levensjaar nog volop bezig om het talige vermogen te ontwikkelen. Met de juiste (visuele) begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen en lukt het vaak wel. In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOOB) te diagnosticeren, zodat er gerichte begeleiding kan plaatsvinden. De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer een dagdeel duurt.