Visie & werkwijze

Visie

Ieder mens is uniek en heeft het recht om in zijn of haar kracht te staan. Soms ontstaan er situaties, op het werk, op school of privé, waardoor je deze kracht verliest. Eigenlijk weet je van binnen dat er iets niet klopt, maar dit is niet grijpbaar, je voelt je moe of zelfs machteloos en je accu raakt langzaam leeg. Het overkomt de meest sterke personen omdat deze juist te kracht bezitten om zich aan te passen en steeds weer een andere weg te kiezen. Zo hard leren, maar altijd twijfelen of je opdracht voldoet aan de eisen. Zo aardig en meelevend zijn voor de wereld om je heen, maar toch altijd weer de teleurstelling. Het gevoel dat je anders bent of niet begrepen wordt. Sneller denken, een hekel hebben aan herhaling, frustratie en angst. Allemaal signalen die aangeven dat jij niet in je kracht staat. Indien dit langere tijd duurt kan het zelfs zorgen dat je opgebrand raakt. Dit is het moment waarop ik in beeld kom en help om de kracht en langzamerhand het vertrouwen weer terug te vinden.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek, geheel vrijblijvend, zal ik luisteren naar jouw verhaal. Indien het om kinderen gaat, soms eerst met ouders of samen met het kind, of met het kind alleen. Dit weten ouders vaak het beste en geven dat zelf wel aan. Ik zal dan vragen stellen n.a.v. het verhaal. Mocht er een wederzijdse klik zijn, dan is het mogelijk om een intakegesprek aan te vragen. Het is namelijk van groot belang dat er een goed gevoel ontstaat, een gevoel van begrip, omdat er vaak al vele trajecten zijn geweest en de zoektocht al zo lang duurt. Tijdens dit gesprek zoek ik uit waar de “problematiek” ligt en hoe we stap voor stap een fijnere situatie kunnen creëren. Om een voorbeeld te geven uit het onderwijs: Heeft een kind verbreding nodig, of is het beter af als er wordt versneld? Gaat het kind nog met plezier naar school? Is het sociaal lastig? Durft het kind te laten zien wat het kan en voelt hij/zij zich begrepen? Is er meer duidelijkheid en structuur nodig of valt een kind op bepaalde onderdelen zoals “leren leren” en “automatiseren” uit? Het kan ook zijn dat een kind helemaal niet meer naar school gaat, ook dan bent u van harte welkom. Tevens is dit ook van toepassing op volwassenen, al zal het dan veelal werk gerelateerd zijn.